ติดต่อเรา

โครงการฉลาดทำบุญ

เครือข่ายพุทธิกา

เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา)
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์ : 0-2882-4387, 0-2886-0863
โทรสาร : 0-2882-5043

E-mail : boonvolunteer@gmail.com
Facebook : boonvolunteer